วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ทบทวน Onet ม.6 เซต การให้เหตุผล จำนวนจริง ลำดับ/อนุกรม

เอกสารผิดพลาดกรุณาแจ้งรายละเอียดด้วย ขอบคุณคะ สไลด์ ติววันที่ 3 ก.พ. 57 สไลด์ ติววันที่ 5 ก.พ. 57 ทบทวนลำดับ อนุกรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น